ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล ประกวดหนูน้อย AEC จากการส่งคลิปประกวดพูดภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 30,000 บาท